Aplikacja GIS – Spring, GDAL i MongoDB

Serializacja GeoJSON

Warto zoptymalizować tą kwestię, bo przesyłane są duże ilości punktów. Generalnie, schemat GeoJSON wygląda tak

{
 "type": "Feature",
 "geometry": {
  "type": "Point", //typ geometrii
  "coordinates": [125.6, 10.1] //lista punktów, zagnieżdżone tablice
 },
 "properties": {
  //dodatkowe informacje, klucze i wartości
 }
}

zwłaszcza należy się zatroszczyć o ograniczenie objętości pola coordinates. Czyli usuwamy zbędne informacje o tym, że MultiPolygon to tablica Polygon itd. Niech zostaną same zagnieżdżone tablice JSON i wartości. Wartości zaokrąglamy, na ile to możliwe.

W Jackson załatwiamy sprawę implementując interfejsy StdSerializer<GeoJson> dla każdego z typów. Potem rejestrujemy je

@Configuration
public class CustomSerializersConfig {
  @Bean
  public Jackson2ObjectMapperBuilder jacksonBuilder() {
    Jackson2ObjectMapperBuilder builder = new Jackson2ObjectMapperBuilder();
    builder.serializerByType(GeoJsonPoint.class, new CustomGeoJsonPointSerialization());
    builder.serializerByType(GeoJsonPolygon.class, new CustomGeoJsonPolygonSerialization());
    builder.serializerByType(GeoJsonLineString.class, new CustomGeoJsonLineStringSerialization());
    return builder;
  }
}

Podsumowanie

Niewielkim nakładem kodu od strony faktycznej obsługi zapytań (kontrolery, api bazy), można w prosty sposób przeszukiwać dane geograficzne. Nieco więcej wymaga przeróbka wbudowanych klas pod własne potrzeby, ale to jest jednorazowa robota.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *