Aplikacja GIS – Spring, GDAL i MongoDB

Interfejs mapy – Leaflet

Mapę możemy wyświetlić w jakimś elemencie div na stronie. Wystarczy zainicjalizować

$('#loadButton').click(loadTrack);
    var mapquest = L.tileLayer('http://otile{s}.mqcdn.com/tiles/1.0.0/{type}/{z}/{x}/{y}.png', {
      subdomains: '1234',
      type: 'osm',
      attribution: 'Tiles &copy; <a href="http://www.mapquest.com/" target="_blank">MapQuest</a> <img src="http://developer.mapquest.com/content/osm/mq_logo.png" />'
    });
  map= L.map('map', {zoomControl:false, layers: [mapquest]}).setView([51.505, 21.09], 6);

Potrzebujemy jakiegoś podkładu (tileLayer), który podczepiamy do obiektu mapy. Pierwszy parametr L.map wskazuje id elementu html.

Następnie możemy pobrać granice gmin i zapisać w jakiejś zmiennej (przyda się do zmiany zaznaczenia).

$.ajax("/ajax/all").done(function(data) {
    for(var i=0;i<data.length;i++){
      var el=data[i];
      gminyPolygons[el.properties.id]=new L.GeoJSON(el, { onEachFeature: onEachFeature});
      gminyPolygons[el.properties.id]['name']=el.properties.name;
      gminyPolygons[el.properties.id]['selected']=false;
      gminyPolygons[el.properties.id].addTo(map);
    }});
  });
function onEachFeature(feature, layer) {
  if (feature.properties) {
    layer.bindPopup(feature.properties.name);
    layer.setStyle(defaultStyle);
  }
}

Obiekty z GeoJSON tworzymy podając L.GeoJSON(json).

Samo wyświetlenie tracka i podświetlenie na mapie nie jest trudniejsze

function loadTrack(){
  var fileInput =document.getElementById('file');
  var files = fileInput.files;
  if(files===undefined || files.length==0)
  {
    alert("No file specified");
    return;
  }
  for(var k=0;k<files.length;k++){
  var file = files[k];
  var form = new FormData();
  form.append("trackFile", file);
  ajaxHeaders = {
		method : "POST",
  contentType: false,
  processData: false,
		data: form
	};
  $.ajax("/upload/track", ajaxHeaders).done(function(trackInfo) {
    var root = $('#trackList');
    root.empty();
    $('<th><td>Id gminy</td><td>Nazwa gminy</td></th>').appendTo(root);
    for(var i=0;i<trackInfo.length;i++){
      var data =trackInfo[i];
      for(var j=0;j<data.gminyId.length;j++){
        var el = data.gminyId[j];
        gminyPolygons[el].selected=true;
        gminyPolygons[el].setStyle(visitedStyle);
      }
      var track = new L.GeoJSON(data.geoJson);
      tracks.push(track);
      track.addTo(map);
    }
    for (var key in gminyPolygons) {
      var el = gminyPolygons[key];
      if(el.selected==true){
        var elHtml = $("<tr></tr>");
        $("<td></td>", {text: key}).appendTo(elHtml);
        $("<td></td>", {text: el.name}).appendTo(elHtml);
        elHtml.appendTo(root);
      }
    }

   });
  }

}

Pobieramy plik, robimy form, wysyłamy na serwer. W zwrotce dostajemy listy gmin dla każdego z tracków. Z tego jest składana tabela na stronie, a odpowiednim polygonom jest zmieniany styl. Track jest dodawany do mapy. Lista jest w formie distinct.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *