Aplikacja GIS – Spring, GDAL i MongoDB

Sprawdzanie gmin w tracku

Potrzebny jest kontroler z metodą, która przyjmuje uploadowany plik. Następnie plik zapisujemy w jakimś tempie z unikalną nazwą, dokonujemy konwersji do JSON, a ten deserializujemy do GeoJSON. Niestety, klasy Springowe niezbyt się nadają, bo nie mają setterów, które chce ObjectMapper z Jackson. Rozwiązaniem jest napisanie własnych, które implementują ten interfejs.

@Data
@NoArgsConstructor
public class GeoJsonPoint implements GeoJson<Iterable<Double>> {
  private final String type = "Point";
  PointTuple coordinates;

  public GeoJsonPoint(double x, double y) {
    coordinates=new PointTuple(x,y);
  }
  public void setCoordinates(List<Double> list){
    coordinates= new PointTuple(list.get(0),list.get(1));
  }
  @Data
  @NoArgsConstructor
  @AllArgsConstructor
  public class PointTuple implements Iterable<Double>{
    Double x;
    Double y;

    @Override
    public Iterator<Double> iterator() {
      return new Iterator<Double>() {
        int index=0;
        @Override
        public boolean hasNext() {
          if(index<2)
            return true;
          return false;
        }

        @Override
        public Double next() {
          index++;
          if(index==1)
            return x;
          else if (index==2)
            return y;
          return null;
        }
      };
    }
  }
}
@Data
@NoArgsConstructor
public class GeoJsonMultiLineString implements GeoJson<Iterable<GeoJsonLineString>>{
  private final String type = "MultiLineString";
  List<GeoJsonLineString> coordinates = new ArrayList<>();

  public GeoJsonMultiLineString(List<GeoJsonLineString> coordinates) {
    this.coordinates=coordinates;
  }

  public void setCoordinates(List<List<List<Double>>> value){
    coordinates = new ArrayList<GeoJsonLineString>();
    for (List<List<Double>> it:value) {
      GeoJsonLineString lineString = new GeoJsonLineString();
      lineString.setCoordinates(it);
      coordinates.add(lineString);
    }

  }
}

GeoJSON MultiLineString składa się z listy LineString, a ten składa się z listy Point. W ten sposób możemy zaimplementować wszystkie klasy GeoJSON. Należy też przerobić konwertery z org.springframework.data.mongodb.core.convert.GeoConverters. Dzięki temu można bezpośrednio używać własnych klas do komunikacji z MongoDB. Rejestrujemy je poprzez rozszerzenie klasy CustomConverters i przekazanie jej listy konwerterów.

Jeśli mamy już track w postaci GeoJSON, to wystarczy zawołać zrobioną wcześniej metodę z GminaRepository. Zwróci ona listę gmin, którą odsyłamy w zwrotce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *